Användar- och dataskyddspolicy

1. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för Debit.se (hädan efter även hemsidan, vi, oss), och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

Tjänsten på hemsidan bedrivs i samarbete med Sambla Group AB (Org: 556974-8378). Därmed omfattas eventuella kunder som går vidare med sina ansökningar även av Sambla Group ABs användaravtal, dataskyddspolicy samt andra vitala dokument för ansökningar.

2. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas av Debit.se:

Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress och telefonnummer;

information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

3. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

att administrera vår hemsida och verksamhet;

att anpassa vår hemsida åt dig;

att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida, inklusive tjänster till tredje part;

att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet eller erbjudanden som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt

annan användning.

4. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

i samband med framtida domstolsförfaranden;

för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

5. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Japan, Kina och Indien.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt. 

6. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Utan att det påverkar artikel 6-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:

personuppgiftstyp kommer att raderas efter fem år

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt 6, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för framtida domstolsförfaranden; 

och för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

7. Din personliga informationssäkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

8. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

9. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet, till exempel förfrågan direkt från registrerad e-postadress.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. 

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål genom att skicka e-post till kundservice@vastgotalaneformedling.se.

10. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Debit.se har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

11. Uppdatering eller radering av information

Du kan när som helst kontakta kundservice@vastgotalaneformedling.se för att antingen uppdatera, korrigera eller radera din information från vår databas.

12. Cookies

Vastgotalaneformedling.se använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan antingen vara “ständiga cookies” eller “sessionscookies”. En ständig cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.